دموی تیکت

پیش نمایش افزونه در قالب ایران کالا میباشد. بدین معنی نیست که این افزونه فقط با قالب ایران کالا سازگار است. همانطور که در توضیحات محصول ذکر شد این افزونه با هر قالب وردپرسی سازگار میباشد.